TEST Тази Политика за поверителност определя видовете лични данни, които събираме, начина, по който ги използваме, с кого ги споделяме и как защитаваме личните данни, събрани от потребители на нашите услуги и посетители на нашия уебсайт (по-долу: Потребители). Тази Политика за поверителност е допълнение към нашите Общи условия за предоставяне на услугата NetTV Plus (по-долу: Услугата) по отношение на поверителността и личните данни.

В допълнение, тази Политика се прилага и за нашите субагенти, действащи като физически лица за подпомагане на търговските дейности на Услугата (по-долу: субагенти).

Кои сме ние:

По отношение на приложимите закони за защита на данните, ние, EON TV International Ltd, дружество с ограничена отговорност, организирано съгласно законите на Кипър, със седалище в Emmanouil Xanthou 13, Makedonitissa, Никозия 2415, Кипър, сме администратор на данните, предоставящ Услугата.

Този документ съдържа следната информация:

 • Видове лични данни, които обработваме
 • Цел и правно основание за обработка на лични данни
 • Обработващи данни
 • Период на съхранение на данни
 • Мерки за защита на личните данни
 • Вашите права по отношение на вашите лични данни
 • Данни за контакт
 • Услуги на трети страни
 • Бисквитки
 • Разни
Кратък преглед на важна информация

Тук можете да намерите информация за личните данни, които събираме и обработваме. Това са най-често основни лични данни, които сте предоставили при закупуване на услугата или които са ни изпратени от нашите субагенти при установяване на бизнес отношение с тях.

Подробно правно обяснение

 

Видове лични данни, които обработваме

„Лични данни“ в настоящата Политика за поверителност означава вашите данни, които предоставяте при закупуване, достъп или използване на Услугата, въз основа на които можем да установим вашата самоличност. Тези данни може да включват вашето име, дата на раждане, номер на личната карта или паспорта, пощенски адрес, имейл адрес, телефонен номер, токен за плащане, потребителско име, вашия номер за достъп до Услугата, техническа информация за устройството, което използвате за получаване на Услугата, и IP адреса на компютъра или устройството. Що се отнася до нашите субагенти, събираме следните техни данни: име, фамилия, телефон, имейл адрес, град и регион и всички други данни, необходими за сключването и изпълнението на договора.

Цел и правно основание за обработка на лични данни

На първо място използваме всичките ви лични данни в съответствие с договорните ни отношения, за да ви предоставим услуга въз основа на вашето искане. Конкретните цели, за които използваме вашите лични данни, са посочени в дясната колона.

Въз основа на наш легитимен интерес използваме само определени ваши данни за целите на промоционални дейности, предотвратяване на измами или злоупотреби (сигурност), както и поради потенциални законови изисквания, свързани с предоставянето на Услугата.

Използваме личните данни на нашите субагенти, за да предприемем стъпки относно установяването на бизнес сътрудничество и сключването и изпълнението на договори.

И накрая, въз основа на писмено искане от държавни агенции можем да разкрием вашите лични данни по предписания от закона начин или когато това е необходимо за спазването на законови изисквания.

Всички лични данни се събират и обработват стриктно, за да можем да ви предоставим услугата по ваше искане, т.е. да изпълним договора (включително: безплатен пробен период, месечен абонамент, абонамент за 3, 6, 12 или 24 месеца или друг абонаментен план). В съответствие с договора, който имаме с вас, ние използваме вашите лични данни за следните цели:

 • Идентифицираме и проверяваме самоличността на потребителя
 • Предоставяме ви възможност за достъп до уебсайта и използване на услугата NetTV Plus, както и създаване и управление на вашия акаунт
 • Проверяваме вашия кредитен рейтинг
 • Водим регистър на потребителите
 • Предоставяме ви Услугата
 • Извършваме доставки
 • Отговаряме на вашите запитвания и искания
 • Разглеждаме вашите жалби
 • Предоставяме поддръжка на клиенти, която включва цялата подходяща информация, свързана с предоставянето на Услугата (изпращане на известия за абонамент и др., както и регистриране на обаждания до отдела за поддръжка на клиенти)
 • Изчисляваме плащания (включително плащания, направени чрез трета страна)
 • Обработваме плащания.

Обработката на лични данни за горепосочените цели е необходима за изпълнението на договора или за стъпките, които предприемаме преди сключването на договор, въз основа на искането на Потребителя. Ако откажете да предоставите тези лични данни, ние няма да можем да ви предоставим Услугата. По отношение на обработката на вашите плащания, извършени чрез нашия уебсайт, подчертаваме, че запазваме само първите шест и последните четири цифри от номера на платежната карта, датата на изтичане и името и фамилията на собственика (тази информация ще бъде видима във вашия акаунт за самопомощ) и това само за да можете да идентифицирате коя карта сте въвели във вашия акаунт и да потвърдите първия път, когато въведете тази информация, за да предотвратите злоупотреби. За обработването на плащания чрез уебсайта използваме услугите на нашия партньор, който е световно известна компания в тази област и който е осигурил прилагането на най-високите стандарти за сигурност в своя бизнес.

Въз основа на наш легитимен интерес обработваме лични данни, за да открием и идентифицираме проблеми/грешки при предоставянето на Услугата, както и да открием и идентифицираме измами и злоупотреби (предотвратяване на многократно използване на безплатни услуги или предотвратяване и откриване на пиратство). За да открием потенциална злоупотреба или грешка, ще се свържем с вас въз основа на предоставените от вас данни, а вие пък можете да се свържете с нас, когато предположите, че по време на тази обработка е възникнала определена грешка, поради която ви е отказан достъп до Услугата.

Въз основа на наш легитимен интерес обработваме вашите лични данни, за да проведем проучване за нашата оферта и качеството на услугата, както и да подобрим вашето потребителско изживяване.

Също така, въз основа на наш легитимен интерес, обработваме вашите лични данни, за да комуникираме с вас за нашата Услуга и да ви информираме за промоции, специални оферти, атрактивни програми и нови функции на Услугата и по този начин да ви предоставим достъп до интересна, висококачествена и подходяща информация за новостите при използването на Услугата и предимствата, които можете да получите при покупка. Ще комуникираме с вас чрез имейл адрес, текстови съобщения (SMS или чрез OTT платформи като Viber) и мрежови комуникационни канали. За тази цел ще обработваме вашите лични данни, за да можем да пригодим комуникацията, която ви изпращаме, така че да ви е особено интересна и полезна. Това включва използването на различни техники, включително метода за комуникация чрез „съвпадение на идентификатори“, което ни позволява да комуникираме с вас чрез уебсайтове и приложения на трети страни (включително платформи на социалните медии), като изпращаме защитен идентификатор на третата страна. Сигурен идентификатор означава, че оригиналните лични данни (например имейл адрес или телефонен номер) се преобразуват в цифрова форма, която предотвратява достъпа до лични данни и разкриването на самоличността от третата страна, на която са изпратени, или от друго лице. Третата страна сравнява защитения идентификатор с идентификаторите в своята база данни и съвпадението се получава само ако използвате идентичен идентификатор при нас и третата страна (например имейл адрес). Само ако се получи съвпадение, можем да решим да ви изпратим търговско съобщение, което би било от значение за вас, чрез уебсайта на третата страна. Използвайки Facebook Custom Audience, ние например споделяме вашия имейл адрес с Facebook, но така, че да бъде напълно защитен и неразпознаваем за Facebook или трета страна, за да може да приложи описания метод за „съвпадение на идентификатори“ въз основа на тази информация. В случай на идентифицирани възможни съвпадения, ние ви включваме в нашата „Персонализирана аудитория на Facebook“, на която поставяме подходящо търговско съдържание, свързано с Услугата, но така, че да може да създаде група от други потребители на Facebook въз основа на данните във вашия Facebook профил.

Ако не искате да получавате нашата търговска комуникация, можете да ни изпратите имейл на [email protected] или [email protected]
по всяко време. Освен това, когато получите бюлетина, можете просто да кликнете върху връзката за отписване в имейла, който сте получили от нас, докато в случай на търговска комуникация чрез онлайн комуникационни канали можете да блокирате всяко следващо съобщение веднага след получаването или по-късно в „Настройки за поверителност“ на самата независима мрежова платформа. Когато се отпишете по някой от тези начини, ние вече няма да обработваме вашите лични данни за целите на търговската комуникация.

Въз основа на наш легитимен интерес обработваме лични данни поради потенциални правни претенции, свързани с Услугата. А именно, данните на потребителите, които са използвали Услугата, се съхраняват в продължение на две години след прекратяването на нейното използване поради потенциални потребителски спорове или други законови претенции, които могат да възникнат във връзка с потребителското отношение. Съхранението на тази информация е от голямо значение, тъй като в нейно отсъствие потребителят и EON TV няма да могат да упражняват правата си във връзка с потребителски спорове или няма да разполагат с информация, на която да основават своите претенции и рекламации.

Що се отнася до дейностите на нашите субагенти, ние използваме вашите лични данни само за да предприемем необходимите стъпки преди да сключим договор с вас като наш агент по продажбите и да влезем в договорно отношение с вас, т.е. за:

 • извършване на необходимата проверка преди сключването на договор,
 • използваме вашите лични данни за водене на регистър на нашите субагенти,
 • използваме вашите лични данни, за да извършваме плащания към вас,
 • да се свържем с вас относно изпълнението на договорното ни задължение, ако сметнем за необходимо,
 • да наблюдаваме и проверяваме работата ви с нашите клиенти,
 • да предприемаме други действия, необходими за изпълнението на договора.

При определени обстоятелства може да се наложи да разкрием или споделим вашите лични данни, за да изпълним законово или регулаторно задължение (например изисквания, свързани с данъчни или финансови отчети или когато трябва да разкрием потребителско име за плащане на абонамент за обществена услуга) или да действаме по съдебно разпореждане или друго писмено и мотивирано искане на компетентни държавни органи за разкриване на лични данни. Можем също така да разкрием вашите лични данни на трети страни, когато разкриването е законно разрешено и необходимо за защита или упражняване на нашите права, спазване на нашите условия за използване или защита на вашите права или публични права.

Не използваме автоматично профилиране и не продаваме лична информация на трети страни.

Обработващи данни

Обработващите данни са нашите бизнес партньори, с които работим, за да ви предоставим Услугата, както и тези, които ни създават възможност да работим с вас, ако сте наш субагент.

Трябва да знаете, че в повечето случаи си сътрудничим с компании от Европейското икономическо пространство (ЕИП), но ако случаят не е такъв, прилагаме подходящи мерки за защита на вашите лични данни. Тези предпазни мерки са посочени в нашите договори за обработка на данни и стандартните клаузи в договорите, които сме сключили с тях.

За да предоставим услуга или да си сътрудничим с нашите субагенти, се налага да работим с различни бизнес партньори, които ни помагат да ви предоставим услугата в съответствие с вашето искане и по най-лесния начин. Стремим се да работим с партньорски организации, създадени в рамките на ЕИП, а когато става въпрос за партньори извън ЕИП, винаги избираме тези, които осигуряват адекватно ниво на защита на вашите лични данни в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и неговите технически стандарти. (46.2 (в)). С партньорите извън ЕИП сключихме прецизни споразумения, точно определящи целите, за които те могат да използват вашите лични данни и в съответствие с нашите инструкции те гарантират, че няма да ги използват за други цели. Личните данни, които предаваме на нашите обработващи данни в държави, за които Европейската комисия (ЕК) не е приела решение за адекватност, са защитени от стандартни договорни клаузи, одобрени от ЕК, които сме подписали и внедрили с партньорите от тези държави. Допълнителна информация се предоставя при поискване.

Използваме обработващи данни в области, включващи: многобройни агенти, т.е. нашите пунктове за продажба и контакт, както и поддръжка на клиенти в определена област, която можете да намерите на нашия уебсайт. Освен това работим с компании, които ни създават възможност да ви предоставяме техническа и потребителска поддръжка, обработваме вашите заявки за поръчка на услуги чрез нашия уебсайт, обезпечаваме вашите платежни транзакции на уебсайта и предотвратяваме подаването на фалшиви заявки, и ви предоставяме важни бележки и комуникираме с вас чрез социалните медии. Що се отнася до нашите субагенти, разчитаме на съществуващата търговска мрежа и третите страни, които си сътрудничат с тях.

Период на съхранение на данни

Съхраняваме вашите лични данни, предоставени в съответствие със споразумението, което сте сключили с нас, през периода на услугата и две години след като престанете да използвате услугата. Същото важи и за нашите субагенти.

Някои лични данни, които сме законово задължени да съхраняваме, можем да запазим за по-дълъг период.

Вашите лични данни се съхраняват при нас и/или при нашите обработващи данни, само докато имаме нужда да изпълним задълженията си. Освен това, съхраняваме някои ваши лични данни в продължение на две години от датата, на която спрете да използвате нашата Услуга (т.е. когато изтече срокът на вашия Договор за услугата или безплатният пробен период) поради потенциални законови изисквания относно предоставянето на нашата Услуга, както и за предотвратяване на злоупотреба.

Що се отнася до нашите субагенти, съхраняваме вашите лични данни, докато сте наши субагенти. Ако не влезете в субагентно отношение с нас, незабавно ще изтрием вашите данни. След изтичане на нашето бизнес отношение, съхраняваме вашите данни в продължение на две години за упражняване на нашите и вашите права през този период.

След изтичане на този период ще предприемем стъпки, за да направим данните анонимни по подходящ начин, така че вече да не можете да бъдете идентифицирани въз основа на тях, с изключение на личните данни, които съгласно приложимото законодателство се съхраняват за по-дълъг период.

Мерки за защита на личните данни

Подробна информация за техническите мерки, които прилагаме за защита на вашите лични данни, може да бъде получена въз основа на писмено искане, изпратено до нашето длъжностно лице по защита на личните данни (DPO) (e-mail: [email protected]).

Всички лични данни, които ни предоставите, ще бъдат напълно защитени в съответствие с най-новите стандарти на нашата индустрия, както е предписано от Общия регламент за защита на данните. Предприемаме подходящи мерки за защита на личната информация от злоупотреба, загуба и неоторизиран достъп. Личните данни се съхраняват на нашите сървъри и са защитени в сигурни мрежи, достъп до които имат само оторизирани служители. Повече информация за мерките за сигурност, които прилагаме в нашите системи, можете да получите при поискване, изпратено до длъжностното лице по защита на личните данни (e-mail: [email protected] ).

Вашите права по отношение на вашите лични данни

Имате право да видите какви лични данни притежаваме, както и да коригирате невярна лична информация. Можете да направите това сами във вашия акаунт на нашия уебсайт или да ни изпратите формуляр с такова искане, както е посочено в тази процедура.

Можете да поискате от нас да спрем обработката на личните ви данни (ние вземаме решение по вашите заявки, посочени в дясната колона).

Когато обработката се основава на наш легитимен интерес или е за целите на директния маркетинг, имате право да възразите срещу такава обработка.

Имате право да поискате изтриване на данни. Когато изтече периодът за съхранение на данни и няма други законови причини за съхранение на личните ви данни, ние ще ги изтрием. Ако обаче смятате, че не сме го направили по някаква причина, имате право да знаете кои ваши лични данни съхраняваме и можете да поискате тези данни да бъдат изтрити.

Ако желаете да прехвърлите личните си данни на друго лице, ще ви предоставим преглед на всичките ви лични данни, за да го направите.

Ние ще отговорим на всяка от горните заявки най-късно в рамките на един месец. Подробна процедура за упражняване на тези права можете да намерите на
следния линк.

Тези права се отнасят съответно за нашите субагенти, където могат да бъдат упражнявани.

По всяко време можете да поискате от нас да предоставим всяка ваша лична информация, която съхраняваме, както и да коригираме личните ви данни, които смятате за неверни. Можете да направите това сами във вашия акаунт или можете да упражните правото си на информация и корекции (както и всички други права) в съответствие с тази процедура и ние ще отговорим на вашето искане в рамките на един месец.

Освен това, имате право да поискате от нас да ограничим достъпа до вашите лични данни в следните случаи:

 • Ако по време на проверката на точността на личните ви данни установите, че личните ви данни са неверни, няма да ги обработваме;
 • Ако смятате, че личните ви данни не са обработени в съответствие със закона, имате право да възразите срещу изтриването и да поискате ограничение;
 • Ако вече не се нуждаем от вашите лични данни, но вие трябва да подадете, изпълните или обосновете законово искане относно защитата или упражняването на вашите права (в съда или по друг начин);
 • Също така обработката ще бъде ограничена, ако сте възразили срещу обработката въз основа на легитимен интерес през периода, необходим за вземане на решение по вашето искане.

В допълнение към подаването на искане за ограничение, трябва да обясните причините за подаването на такова искане. Ние ще съхраняваме вашите лични данни в давностния срок, но няма да ги обработваме.

Също така имате право да възразите срещу обработката, ако вашите лични данни се обработват въз основа на легитимен интерес, включително в случаите, когато това се прави за целите на директния маркетинг. В случаите, когато упражните правото на възражение, ние ще проучим дали възражението ви е основателно и ще продължим обработката, ако сметнем, че интересът към нея е надделяващ, но в същото време ще спрем всяко по-нататъшно обработване на вашите лични данни за друга конкретна цел. Следователно, когато подадете жалба, ние ще спрем да обработваме личните ви данни за конкретна цел, освен ако легитимните ни интереси при обработката надделяват вашите интереси, права и свободи или освен ако обработката е необходима за установяване, изпълнение или защита на законова претенция. Имайте предвид, че ние имаме правото да откажем да действаме при неоснователни или неподходящи искания. По изключение, ако вашите лични данни се обработват за целите на директния маркетинг, ние ще спрем тази обработка при получаване на жалба от вас, без да проверяваме основателността й.

Освен това имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими за целта, за която първоначално сме ги събрали или обработили. Това право не се отнася за личните данни, които сме длъжни да съхраняваме в съответствие с приложимото законодателство или поради потенциални законови претенции относно използването на нашата услуга (за период от 2 години след прекратяването на услугата, както е определено в тази Политика). Личните данни, предоставени ни със съгласие, могат да бъдат изтрити незабавно, ако сте оттеглили своето съгласие или ако става дума за директен маркетинг. Същото се отнася и когато сте ни предоставили лични данни въз основа на легитимен интерес, но не сте съгласни с този вид обработка и няма преобладаващ легитимен интерес за продължаване на тази обработка.

И накрая, можете да упражните правото си на прехвърляне на лични данни, като поискате да ви предоставим всички ваши лични данни в електронна форма, които след това можете да препратите на друго лице. Ние нямаме възможност да прехвърлим вашите лични данни директно на друго лице.

Тези права се отнасят съответно за нашите субагенти, където те могат да бъдат упражнени. За повече информация относно упражняването на вашите права можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни по електронен път на:
[email protected].

Данни за контакт

За всички останали въпроси можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни по електронен път на: [email protected].

Можете да подадете жалба до Националния орган за защита на данните във вашата държава.

За повече информация относно упражняването на вашите права можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на личните данни по електронен път на: [email protected].

По всяко време можете да подадете жалба до Националния орган за защита на данните в Кипър (страната, в която сме установени) на следния адрес: Служба на комисаря по защита на данните („Комисарят“), офис 1, ул. Iasonos, 2-ри етаж, 1082 Никозия, Кипър, пощенска кутия 23378, 1682 Никозия (Office of the Data Protection Commissioner („Commissioner“), Office of the 1, Iasonos Str. 2nd Floor, 1082 Nicosia, Cyprus, P.O. BOX 23378, 1682 Nicosia) или по електронен път на следния адрес: [email protected]

Можете да подадете жалба до Националния орган за защита на данните във вашата държава.

Услуги на трети страни

В определен период можем да пуснем оферта на някои пазари под формата на съвместни промоции, което би означавало, че в допълнение към нашата услуга предлагаме за продажба или използваме свързана услуга на трета страна. Вашето участие в такива съвместни промоции в определени случаи предполага необходимостта вашите данни да се споделят в защитена форма с тази трета страна. Имайте предвид, че третите страни разработват и приемат свои собствени политики за поверителност и условия за използване и носят собствена отговорност за обработката на лични данни по време на използването на техните услуги. Съветваме ви да прочетете внимателно тези насоки и условия.

Услугата, която предоставяме, може да бъде достъпна и чрез независими платформи, например услугата може да бъде достъпна чрез специални платформи на устройства като интелигентни телевизори, интелигентни мобилни устройства или таблети, интелигентни конзоли за видеоигри или други устройства, които имат собствена софтуерна среда и интернет връзка. Собствениците на тези платформи приемат и разработват свои собствени политики за поверителност и условия за използване, следователно носят собствена отговорност за обработката на лични данни по време на използването на техните услуги. Съветваме ви да прочетете внимателно тези насоки и условия.

Бисквитки

Когато посетите нашия уебсайт, ще бъдете информирани за бисквитките, които използваме, както и за вида лични данни, които те събират. Вие решавате дали да приемете използването на тези бисквитки (освен ако тяхното използване е необходимо за правилното функциониране на уебсайта).

На нашия уебсайт използваме бисквитки или други стандартни техники, които събират определени лични данни (IP адрес, от който влизате в уебсайта, име на държавата, от която посещавате уебсайта, час на достъпа и т.н.), за да ви създадем възможност за по-функционален достъп до нашия уебсайт и да ви предоставим по-подходящо съдържание. Подробна информация за бисквитките, които използваме и за нашата политика за бисквитки ще получите при първото ви посещение на уебсайта. Също така ще разберете кои бисквитки са необходими за правилното функциониране на уебсайта. Освен това ще ви уведомим кои бисквитки не са задължителни и вие сами можете да решите дали да ги приемете.

Разни

Можем да прехвърлим вашите лични данни на трета страна в случай на реорганизация, преструктуриране, сливане, придобиване или прехвърляне на активи, при условие че получателят се съгласи да обработва вашите лични данни в съответствие с тази Политика за поверителност.

От време на време можем да изменяме или допълваме настоящата Политика за поверителност по законови, регулаторни или оперативни причини. Чрез нашия уебсайт ще Ви информираме предварително за всички настъпили промени, както и кога те ще влязат в сила.

Настоящите Общи условия се прилагат и тълкуват в съответствие със законите на Кипър. Настоящите Общи условия не ограничават правата за защита на потребителите, които Абонатът може да има в съответствие с приложимото законодателство на страната, в която пребивава.

Тази Политика за поверителност влиза в сила на 5 юли 2021 г.

Всички промени в тази Политика за поверителност ще бъдат публикувани на нашия уебсайт.

Politika kolačića

Ovaj veb sajt koristi kolačiće. Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Takođe delimo informacije o tome kako koristite sajt sa partnerima za društvene medije, oglašavanje i analitiku koji mogu da ih kombinuju sa drugim informacijama koje ste im dali ili koje su prikupili na osnovu korišćenja usluga. Ako nastavite da koristite naše veb-stranice, saglasni ste sa korišćenjem naših kolačića.

Kolačići su male tekstualne datoteke koje mogu koristiti veb sajtovi da učine korisničko iskustvo efikasnijim.

Zakon navodi da možemo čuvati kolačiće na vašem uređaju ako su strogo neophodni za rad ovog sajta. Za sve ostale tipove kolačića nam je potrebna vaša saglasnost.

Ovaj sajt koristi različite tipove kolačića. Neke kolačiće koji se pojavljuju na našim stranama postavljaju usluge trećih strana.

U bilo kom trenutku možete da promenite ili opozovete svoju saglasnost iz Deklaracije o kolačićima na našim veb-stranicama.

Saznajte više o nama, ko smo, kako možete da kontaktirate sa nama, odnosno kako obrađujemo lične podatke u okviru naših Pravila privatnosti.

Vaša saglasnost se odnosi na sledeće domene nettvplus.com
Vaše trenutno stanje: Dozvoli sve.

ID vašeg pristanka: DsXq6gbE2AuoXEzqBwkj15gjZuyqsBW8iEZvPHJt4DWs83z1hJ3mFA==Datum pristanka: понедељак, 3. октобар 2022. 13:13:15 CEST
Promenite svoj pristanak | Povucite saglasnost

Deklaraciju o kolačićima je poslednji put ažurirao 9/25/22 Cookiebot:

Neophodni (15)

Neophodni kolačići pomažu da sajt bude upotrebljiv omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima veb sajta. Veb sajt ne može da funkcioniše pravilno bez ovih kolačića.

IME PROVAJDER SVRHA ISTIČE TIP
__cf_bm

Mgid

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 dan HTTP Cookie
c [x2]

YOC Bidswitch

Used in order to detect spam and improve the website’s security. 1 godina HTTP Cookie
cct

Ströer Media Deutschland

Necessary for the shopping cart functionality on the website. 1 godina HTTP Cookie
CONSENT [x2]

Google YouTube

Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 godine HTTP Cookie
__cf_bm

Mgid

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 dan HTTP Cookie
c [x2]

YOC Bidswitch

Used in order to detect spam and improve the website’s security. 1 godina HTTP Cookie
cct

Ströer Media Deutschland

Necessary for the shopping cart functionality on the website. 1 godina HTTP Cookie
CONSENT [x2]

Google YouTube

Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 godine HTTP Cookie

Statistika (10)

Neophodni kolačići pomažu da sajt bude upotrebljiv omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima veb sajta. Veb sajt ne može da funkcioniše pravilno bez ovih kolačića.

IME PROVAJDER SVRHA ISTIČE TIP
__cf_bm

Mgid

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 dan HTTP Cookie
c [x2]

YOC Bidswitch

Used in order to detect spam and improve the website’s security. 1 godina HTTP Cookie
cct

Ströer Media Deutschland

Necessary for the shopping cart functionality on the website. 1 godina HTTP Cookie
CONSENT [x2]

Google YouTube

Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 godine HTTP Cookie
__cf_bm

Mgid

This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. 1 dan HTTP Cookie
c [x2]

YOC Bidswitch

Used in order to detect spam and improve the website’s security. 1 godina HTTP Cookie
cct

Ströer Media Deutschland

Necessary for the shopping cart functionality on the website. 1 godina HTTP Cookie
CONSENT [x2]

Google YouTube

Used to detect if the visitor has accepted the marketing category in the cookie banner. This cookie is necessary for GDPR-compliance of the website. 2 godine HTTP Cookie