Условия и правила за ползване

Общи условия за предоставяне на услуга на NETTV PLUS

Добре дошли

NetTV Plus е абонаментна услуга, която позволява на абонатите да имат достъп до уеб портала NetTV Plus и / или до приложенията за преглед на мултимедийни съдържания чрез Интернет. Преди да направите каквато и да е поръчка и / или достъп до Услугата, съгласявате се, че прочели, разбрали и приели настоящите Общи условия, свързани с покупка на абонамента, оборудването и употребата на NetTV Plus, предложени от EON TV International Ltd, 2415 Никозия, Кипър, регистриран под ЕU VAT номер CY10305830J (по-долу NetTV Plus).
Настоящите Общи условия уреждат договорните отношения между NetTV Plus и Вас като абонат и взаимните права и задължения относно предоставянето на услугите на NetTV Plus. Прочетете внимателно условията.

Последващите промени в Общите условия ще бъдат своевременно публикувани (до 30 дни предварително) на уебсайта nettvplus.bg. Ако промените значително променят условията, при които абонаментът е стартиран по начин, който е материално неблагоприятен за абоната, абонатът може да подаде жалба, преди да приложи условията и в този случай промените няма да важат за останалата част от периода на платения абонамент.

С продължаване на ползване на услугата, след като промените влязат в сила, се счита, че абонатът е съгласен с дадените промени. Промените, които са изключително в полза на Абоната, незабавно ще бъдат приложени и в този случай условията от предходния параграф не се прилагат.

1. Описание на услугата

Член 1
Услугата NetTV Plus включва достъп до уеб портала/приложенията за наблюдение на съдържание в цифров формат, чрез възможни методи за трансфер на поддържани устройства, всичко в съответствие с офертата, която винаги е достъпна на www.nettvplus.bg (наричана по-долу Сайт) и се отнася до определена територия.
Използването на услугата NetTV Plus е разрешено на Абоната, който има технически изисквания за услугата NetTV Plus и който, докато използва услугата чрез своя интернет доставчик, осигурява постоянен интернет поток, по-голям от 5 Mbps, както и модем/рутер със свободен LAN порт.
NetTV Plus е юридически и договорно независим от отношенията между абонатите и техния доставчик на интернет услуги. NetTV Plus няма да носи отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било условия, наложени от такъв доставчик на интернет услуги (включително условията, цените и всички други условия на предоставените интернет услуги).
Абонаментнтът се основава на успешното попълване на формуляр за покупка чрез уебсайта и приемане на Общите условия в процеса на онлайн пазаруване.
Заинтересованото лице може да плати абонамента и да стане Абонат в офисите на упълномощените партньори и дистрибутори, както и чрез упълномощени лица (партньори, представители и други упълномощени лица), както и чрез Контактния център на NetTV Plus.
Услугата NetTV Plus е достъпна на съответния език в държавите, в които услугата се предлага, само за пълнолетни , пребиваващи в тези територии, за собствени нужди и с нетърговска цел. За територии, където Услугата не е налична, не е възможно да извършите плащане и да я използвате.

2. Планове за плащане

Член 2
Офертата за услуга NetTV Plus се състои от два абонаментни плана, т.е. месечни и годишни абонаменти. Абонатът е наясно, че цената на услугата и валутата могат да се различават в зависимост от територията и в зависимост от свързаните с нея такси.
Всеки от по-горе посочените абонаментни планове, както и всички други абонаментни планове и специални оферти, които предлага или ще предлага в бъдещето NetTV Plus, позволяват на абоната, в съответствие с настоящите Общи условия, да достъпва програмното съдържание по време на абонамента:

 • Чрез поддържаните устройства в съответствие с настоящите Общи условия от територията, от която Абонатът е сключил договор за абонамент;
 • От която и да е територия, на която е достъпна услугата на NetTV Plus в търговската мрежа.

Като приема настоящите Общи условия, всеки абонат е информиран, че определени елементи на услугата зависят от територията, от която имат достъп до услугата, като достъпност на програмното съдържание или достъпност на независими услуги. Ако абонатът осъществява достъп до услуга от територия, различна от тази, в която първоначално се е абонирал, абонатът автоматично ще се свърже с версията на услугата, налична на територията, от която има достъп до услугата, ако тя се предоставя на тази територия.
NetTV Plus си запазва правото да променя програмното съдържание, абонаментните планове и ценовата листа, при което NetTV Plus може в определени периоди и на всички или в определени територии да въведе, промени или отмени допълнителен абонаментен план.

Допълнителни абонаментни планове и абонаментни добавки

NetTV Plus има право, от време на време, да предлага на абонатите допълнително съдържание, услуги или абонаментни планове при условията на продажба, посочени на уебсайта, при условие че наличието на определено допълнително съдържание, услуги или планове може да бъде ограничено за абонати, използващи услугата в определена територия.
NetTV Plus може за определен период да пусне оферта на някои или на всички пазари под формата на съвместна промоция, което би означавало, че освен Услугата за продажба предлага или използва допълнителна независима услуга. Използването на допълнителна услуга на третата страна подлежи на правилата за условията за използване, приети от третата страна, и носи собствена отговорност за предоставянето на услугите си. Съветваме Ви предварително внимателно да прочетете тези условия.

Промяна на плановете

Ако абонатът избере който и да е друг план от офертата по време на абонамента, той е длъжен да информира NetTV Plus.
Ако NetTV Plus получи такова известие от абоната, абонатът ще може да премине към по-големия избран абонаментен план, като се започне с изплащането на допълнителната разлика (на пропорционална основа) за новоизбрания план до изтичането на текущия активен абонамент. В случай, че е избрана в по-нисък план, промяната е възможна след изтичане на текущия период на плащане.

3. Абонаментни стъпки
Член 3
Стъпка 1: Избор на абонаментния план

Абонатът трябва да избере план, за който иска да се абонира, както и продължителността на абонамента.

В случай на автоматично плащане, абонаментът ще се таксува автоматично в началото на всеки период на фактуриране, докато не се анулира от страна на абоната.

Стъпка 2: Лични данни

Абонатът е длъжен да предостави всички информациии, необходими за обработката на първата поръчка:

 • чрез уебсайта: държава на пребиваване, валиден имейл адрес, име и фамилия, валиден телефонен номер, адрес, валидна информация за
  мрежово плащане;
 • чрез партньорска мрежа: всички валидни идентификационни данни в съответствие с правилата и разпоредбите за идентификация на лица на даден
  пазар с цел сключване на договор за абонамент.
Стъпка 3: Избор на начин на плащане

Абонатът избира наличния начин на плащане в зависимост от територията.

Стъпка 4: Валидиране и плащане

Абонатът трябва да приеме Общите условия, като кликне върху полето при покупка онлайн или като подпише договор в случай на директна покупка чрез местна оторизирана партньорска мрежа. Чрез кликването върху опцията Плащане по време на покупка в Интернет, Абонатът се съгласява, че всички данни са верни и упълномощава NetTV Plus веднага да таксува услугата.
Ако Абонатът не се съгласи с някое от условията, той не трябва да кликне върху съответното поле или да подпише договора за абонамент в случай на директна покупка, което означава, че процедурата за валидиране не може да бъде завършена и продажбата не може да бъде извършена.
В случай на плащания с кредитни карти чрез уебсайта, Абонатът трябва да предостави валидна информация за плащане на сертифицирания доставчик на платежни услуги чрез интернет, чрез който NetTV Plus изпълнява този метод на плащане. За да изпълни транзакцията, на Абоната може да му се наложи да въведе данни за системата 3D Secure (като „Verifed by Visa“, „Mastercard Securecode“ и др.). Транзакционните разходи на банката или доставчика на платежни услуги могат да бъдат начислени на Абоната, в случай че те са видни по време на покупката.
Абонатът е наясно, че NetTV Plus не съхранява чувствителните (лични) данни за въведените кредитни карти, но ги препраща по защитен начин към своя сертифициран доставчик за онлайн разплащателни услуги.

Стъпка 5: Достъп до услугата

След потвърждаване на плащането чрез NetTV Plus, чрез желаното устройство или приложение, Абонатът получава достъп до услугата в съответствие с избрания абонатен план.
Ако е установен този вид достъп, услугата е достъпна чрез активиране на устройството чрез NetTV Plus или по друг начин (независимо чрез потребителско име и парола или еднократен код).
Абонатът е информиран и приема, че абонаментът за избрания период е на базата на фиксирана тарифа, така че цялата сума на абонамента ще бъде използвана, независимо дали и колко пъти е имал достъп до самата услуга. Следователно не е възможно пропорционално възстановяване на сумата на абонамента.
В допълнение, като се има предвид естеството на предоставяната услуга (т.е. NetTV Plus започва да предоставя услугата веднага след плащането и / или активирането на първото устройство и след това преди изтичането на всеки период за теглене / възстановяване, на който, в противен случай, Абонатът може да има право). Абонатите изрично се съгласяват, че нямат право да се откажат от услугата в рамките на 14 дни от предоставянето на услугата, предвидена в Директивата 2011/83 / ЕС на Европейския парламент относно правата на потребителите, които не се прилагат към такава услуга. Това изключение е в съответствие с член 16 от настоящата Директива, в който се посочва освобождаване от правото на отказ.

4. Устройства
Член 4

Абонатът може да регистрира до шест съвместими устройства в своя акаунт, оторизиран изключително за едно домакинство (което включва членове на семейството, живеещи на едно и също място). От шестте регистрирани устройства, абонатът може едновременно да наблюдава услугата на 2 устройства, в зависимост от активния абонатен план. Абонатът може да промени регистрираното устройство ограничен брой пъти (обикновено едно устройство в рамките на един месец).
Абонатът също така е наясно, че ако ограничението за едновременно гледане бъде превишено (в зависимост от абонатния план), стартираната преди това сесия ще бъде автоматично прекратена.
Наличните услуги и съдържание на всяко устройство могат да се различават. Информация за това кои устройства са съвместими с приложенията на NetTV Plus и какви ограничения съществуват по всяко време е достъпна на уебсайта в раздела Телевизия или Помощ.
Абонатът трябва да гарантира, че устройствата отговарят на минималните хардуерни, системни и софтуерни изисквания, както е посочено на уебсайта, и се актуализират периодично.
Важно е да се отбележи, че от активираното устройство съдържанието не трябва да се прехвърля нито да се опитвате да получите достъп до услугата или съдържанието чрез какъвто и да е носител или устройство, което не е съвместимо и регистрирано устройство, по начин, изрично разрешен от настоящите Общи условия.
Периодично производителят на устройството или операционната система на устройството може да направи промени, които ограничават използването на NetTV Plus на това устройство. Ако това се случи, ние ще се опитаме предварително да ви уведомим за тези промени, но нямаме контрол върху производителите и може би това не винаги е възможно.
От съображения за сигурност и за защита на правата на нашите партньори не е разрешено да инсталирате приложението на устройството, на което ограниченията, включени в операционната система, са премахнати или могат да бъдат манипулирани („Jailbreaking“).
Абонатът като титуляр на акаунта е отговорен за сигурността и адекватното използване на своите активирани устройства. Ако знаете или подозирате, че акаунтът ви се използва от трети страни, или подозирате или знаете за друго нарушение на сигурността, незабавно трябва да ни уведомите и да предприемете действия по блокирането на такива устройства, възможно най-скоро. Ако смятаме, че е извършено нарушение на сигурността или проверката установи, че има нарушение на сигурността или има вероятност да настъпи нарушение на сигурността, можем да спрем акаунта ви, така че всички активирани устройства няма да могат да използват която и да е част от услугата.
NetTV Plus си запазва правото да поиска допълнителна проверка или документация от абонатите си в случай на свързване на няколко STB или SmartTV приложения към един акаунт.

5. Прекратяване на договора
Член 5: Прекратяване на договора от страна на NetTV Plus

NetTV Plus по всяко време може да прекрати връзката с Абоната (или която и да е част от него). Ако NetTV Plus прекрати договора с абоната (или която и да е част от него), след като абонатът е платил абонамента за използване на услугата, абонатът ще има достъп до услугите до края на платения период.
Във всеки случай NetTV Plus може незабавно да преустанови или ограничи използването на Услугата от абоната или която и да е част от Услугите и/или Съдържанието без възстановяване или компенсация, ако:

 • Ако абонатът разреши на друго лице да използва услугите без разрешение;
 • Ако абонатът използва Услугата на обществени места или в открито пространство, достъпно за обществеността, записва, възпроизвежда, таксува, показва публично или разпространява по друг начин канали или програми, достъпни по Абонаментния план;
 • Ако абонатът причинява смущения в мрежата или пречи на предоставянето на услугите на NetTV Plus;
 • Ако абонатът с измама използва услугата / услугите;
 • Ако абонатът наруши правото на индустриална или интелектуална собственост на NetTV Plus, на собственика на програмата или на трети страни, както и ако абонатът наруши разпоредбите на настоящите Общи условия в частта, свързана с нарушаване на авторски права и други сродни права;
 • Ако NetTV Plus спре да предоставя услуга/ услуги.
Анулиране на договора от страна на абонат

Ако абонатът прекрати договора по време на използване или през периода, обхванат от специалните оферти на NetTV Plus, в този случай абонатът вече няма право на отстъпка, която е имал към момента на сключване на договора, и е длъжен да плати разликата на NetTV Plus с просрочени и непогасени задължения – за получената отстъпка спрямо стандартните цени на абонатния план, както и размера на останалите месечни такси до изтичане на договорения период. В този случай достъпът до услугата ще бъде достъпен до изтичане на текущия платен абонамент. Потребителят може да прекрати договора по имейл или с писмо.

Прекратяване на договора и наличност на услуги на трети страни

Приемайки настоящите Общи условия, абонатът изрично се съгласява, че в случай на прекратяване на абонаментния договор, може да му бъде отказан достъп до допълнителна услуга на трета страна, за покупка или използване на която е решил да предложи съвместна промоция .

6. Ограничаване на отговорността
Член 6

Достъпът до услугата се осигурява непрекъснато по време на абонамента на потребителя, с изключение на периодичната редовна поддръжка и поправки, актуализации на сървъра или изключителни прекъсвания.
NetTV Plus носи отговорност в съответствие със закона за: модификация, прекъсване или окончателно или временно прекъсване или каквото и да е забавяне на разпространението на сигнала; всякакви трудности при получаване на сигнали относно мястото и условията на приемане, освен в случай на неадекватно оборудване на абоната, за непредоставяне на абоната или интернет доставчика на абоната с интернет трафик по-голям от поне 5 Mbpss, промени или прекъсване поради проблеми с доставчика на абоната, някои административни, съдебни или законови решения по отношение на NetTV Plus, лоша инсталация от страна на абоната или неоторизирания сервиз на оборудване или лошо използване на същото от абоната в противоречие с разпоредбите на настоящите Общи условия.
NetTV Plus няма да носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по Договора за абонамент и настоящите Общи условия, произтичащи от случаи на непреодолима сила, както и за случаи на течове или аварии извън разумен контрол, включително, но не ограничавайки се само на пожар, земетресение, наводнение, буря, унищожаване на стоки, които NetTV Plus не може да предотврати, война (обявена или необявена), извънредно положение, въоръжен конфликт, тероризъм, бунт, граждански вълнения, блокада, ембарго, актове на държавни власти, саботаж, стачка, природни бедствия, прекъсвания на работа, общи опасности, прекъсване на електрозахранването, карантина, замърсяване, външни трансмисионни влияния.
Поради техническите характеристики на интернета, потребителите изрично потвърждават, че могат да срещнат проблеми и / или неуспехи при свързване / комуникация с Услугата въпреки декларираната скорост на тяхната интернет връзка или тестовете за скорост, които са извършили преди това.

NetTV Plus не носи отговорност за съдържанието на програми, излъчвани в рамките на абонаментните планове, за които Абонатът се абонира, както и за заглушаването на определено програмно съдържание. NetTV Plus не гарантира на абоната, че собственикът на програмата няма да спре да излъчва програмата или че услугата за достъп до услугата е без грешки. NetTV Plus не носи отговорност за щети или нарушаване на права, претърпени от друг абонат или трета страна или самия абонат поради злоупотреба с абоната. Абонатът е отговорен пред NetTV Plus, други абонати и всяка трета страна, която претърпи щети поради злоупотреба с абонати на услугите на NetTV Plus. Като такъв, Абонатът приема, че някои от каналите могат да бъдат прекъснати по време на определени програми или няма да бъдат достъпни, и такива прекъсвания и / или наличност на каналите не дават на потребителя никакво право на възстановяване или компенсация.
Ако абонат реши да закупи или използва допълнителна услуга на трета страна поради съвместна промоционална оферта, NetTV Plus не носи никаква отговорност за предоставянето на тази услуга и по-специално няма да възстанови платения абонамент в случай на спиране или прекратяване на услуга на трета страна.

Услугата, която предлагаме, също така може да бъде достъпна и чрез независими платформи, така че например услугата може да бъде достъпна чрез специални платформи на устройства като интелигентни телевизори, интелигентни мобилни устройства или таблети, интелигентни конзоли за видеоигри или други устройства, които имат собствена софтуерна среда и Интернет връзка. Собствениците на тези платформи приемат свои собствени условия за ползване и носят собствена отговорност по отношение на използването на техните услуги. Съветваме ви предварително да прочетете внимателно тези условия.

7. Лична информация и поверителност
Член 7

Абонатът се задължава да предостави точна и пълна информация, необходима за установяване на абонатни отношения и изпълнение на договора и незабавно да уведоми NetTV Plus в случай на промяна в тази информация.
Защитата на личните данни и поверителността на нашите потребители и посетители на уебсайта, и особено категориите лични данни, обработвани от NetTV Plus, методът за обработка на лични данни, достъпът и защитата на личните данни се регулират от Политиката за поверителност на NetTV Plus, което допълва настоящите Общи условия и представлява неразделна част от тях.
Абонатът трябва да приеме Общите условия, като кликне върху полето при покупка онлайн или при подписване на договор в случай на директна покупка чрез местна оторизирана партньорска мрежа. В противен случай NetTV Plus не е длъжен да му предостави достъп до услугата.

8. Авторско право
Член 8

Всички програми на NetTV Plus са защитени с авторско право и други сродни права и всякакъв запис, публикуване, разпространение или използване на програмата по какъвто и да е друг начин, освен за лична употреба от абоната, е забранен.
Разпространението на сигнали и програми от офертата в затворено или отворено пространство, достъпно за обществеността, не е разрешено. Абонатът се задължава да не използва по никакъв начин, пряко или непряко или с търговска цел, програмите, обхванати от Договора за абонамент и офертата с ценовата листа, и по-специално да не продава, таксува или разпространява сигнали от тези програми и канали. В случай, че абонатът наруши тази забрана, NetTV Plus има право да таксува абоната за всяко такова по-нататъшно разпространение, независимо от използваната технология за разпространение или за всяка отделна търговска употреба на програмата. NetTV Plus едностранно ще прекрати договор за абонамент и ше поиска от абоната обезщетение за евентуални щети, преки или косвени, произтичащи от експлоатацията на програмата.
Плащането на щети на NetTV Plus не освобождава абоната от отговорност към собственика на програмата или притежателите на интелектуална собственост, авторски права и други сродни права в случай на публично показване, запис или подобно незаконно използване на приложения.
Абонатът е длъжен да използва услугата, зачитайки интелектуалните и други сродни права на NetTV Plus, собственици на програми или трети страни. Всяко неразрешено използване на какъвто и да е текст, изображение, звук, видео или информация, достъпни за абоната, е забранено.
Абонатът е отговорен за всяко нарушение на правата на индустриална или интелектуална собственост на NetTV Plus, собственици на програми или трети страни, както и за всяко друго незаконно поведение, а абонатът се задължава да освободи и защити NetTV Plus от всякакви вредни последици, които могат да възникнат от нарушаване на посочените права и незаконното поведение на абоната.
Абонатът е особено задължен да предотврати достъпа на деца и младежи, особено на членове на семейството му, до програмно съдържание, което може да навреди на морала, физическото или психическото развитие на децата и младежите.

9. Поддръжка на клиенти
Член 9

Подробна информация за услугата на NetTV Plus и характеристиките на услугата и офертата могат да бъдат намерени от абоната по всяко време на Уебсайта в раздела Помощ или могат да бъдат получени чрез обаждане на един от телефонните номера за обслужване на клиенти. В някои случаи Обслужване на клиенти може да осигури по-лесна помощ и съдействие със съгласието на абоната, използвайки инструмент за отдалечен достъп до компютъра на абоната.
В случай на противоречие между настоящите Общи условия и информацията, предоставена от клиентската поддръжка или упълномощения партньор и части от Сайта, тези Общи условия ще имат предимство.

10. Начин на доставка на фактури за абонамент
Член 10

С настоящия договор абонатът потвърждава и приема, че в зависимост от начина на плащане, фактурите за абонамента ще получава директно на мястото на продажба, по пощата или по имейл по искане на абоната. Абонатът се уведомява по телефон, по електронна поща и по устройства, на които се наблюдава програмата.
Абонатът е длъжен навреме да информира NetTV Plus за промяна на данните в държавата на пребиваване, както и за промяна на валидния си имейл адрес и мобилен или стационарен телефон. NetTV Plus ще започне да използва нова информация за фактуриране и известия в рамките на 14 дни след получаване на известието. NetTV Plus няма отговорност за прекратяване на абонамента или неуведомяване за изтичането на същия, ако абонатът своевременно не ги е уведомил за промяна на горната информация.

11. Разрешаване на жалби на абонати и разрешаване на спорове
Член 11

За всички информации, оплаквания или въпроси относно използването на услугата NetTV Plus, абонатът трябва да се свърже с клиентската служба по имейл или като се обади на един от телефоните за контакт.
NetTV Plus ще се постарае в разумен срок да отговори на жалби, искания за информация и въпроси от абонати.
Абонатът е наясно и признава, че в случай на техническа неизправност, свързана с неговото оборудване, която той е активирал, по никакъв начин не може да се припише такава техническа неизправност на NetTV Plus и следователно в никакъв случай не може да изисква възстановяване на платените средствата.
NetTV Plus не носи отговорност за щети, ако Абонатът подаде жалба относно предоставяната услуга или качеството на предоставяната услуга, ако качеството на предоставяната услуга е по-ниско от предписаното или договорено по обективни причини, които не могат да бъдат предвидени, избегнати или елиминирани (непреодолима сила) своевременно обявени дейности по поддръжка на мрежи и услуги при подходящи обстоятелства.
Всички възможни спорове или недоразумения, произтичащи от настоящите Общи условия, ще бъдат разрешени по взаимно съгласие от договарящите се страни, а ако не го направят, ще бъдат разрешени от съда в Кипър или от едно от съдилищата в местоживеенето на абоната на NetTV Plus.
Настоящите Общи условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Кипър. Настоящите Общи условия не ограничават никакви права за защита на потребителите, на които може да имате право в съответствие с приложимото законодателство на страната на пребиваване на абоната.

12. Други права и задължения
Член 12

Абонатът не може, без изричното писмено съгласие на NetTV Plus, да прехвърля каквито и да е абонаментни права и задължения по договора и настоящите Общи условия на трета страна.
Абонатът не може да препродава или предоставя по-нататъшно използване на услугата на NetTV Plus.
Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия стане противоречаща със закона, невалидна или неприложима в съответствие със закона, това няма да засегне законността, валидността и изпълняемостта на другите разпоредби и условия на Споразумението и настоящите Общи условия.
Тези условия за продажба не дават право на никого, освен на абоната и на NetTV Plus.
Тази версия на Общите условия №. 2/2021 влиза в сила на 10 януари 2022 г.